Kurs kompetencji edukacyjnych dla instruktorów jest to kurs, w ramach którego instruktorzy zostaną przygotowani do świadczenia usług szkoleniowych w zakresie kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem metod szkolenia osób dorosłych oraz korzystania ze scenariuszy szkoleń przygotowanych przez operatora. 

Kurs kompetencji składa się z 10 spotkań online, prowadzonych przez trenerów operatora, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi edukacyjnych zamieszczonych na przygotowanej przez operatora platformie e-learningowej.

Kurs kompetencji edukacyjnych dla instruktorów obejmuje:

a.   Szkolenia z zakresu metodyki kształcenia osób dorosłych oraz podstaw andragogiki (2 spotkania)
b.   Sytuacje trudne i radzenie sobie z nimi (1 spotkanie)
c.   Train to trainers – prowadzenie szkolenia zgodnie ze scenariuszami (7 spotkań).

Harmonogram widoczny po zalogowaniu.