Test podsumowuje wiedzę z zakresu tworzenia stron internetowych / bloga przy użyciu systemu CMS WordPress. 
Test kompetencji złożony z 20 pytań, trzech propozycji odpowiedzi, z których należy wybrać jedną poprawną.
Na odpowiedź na każde z pytań mamy 1 minutę.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 20 - 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. 

Materiały opracowane przez Trenerów dla Instruktorów do przeprowadzenia szkolenia dla mieszkańców gmin.

CEL SZKOLENIA

Nabycie umiejętności pozwalającej w prawidłowy – zgodny ze stanem wiedzy informatycznej i stanem prawnym - sposób - stworzyć i aktualizować – rozwijać z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i przetworzonych informatycznie zasobów własnych i zewnętrznych autorską stronę internetową (wersja rozszerzona) lub blog (wersja uproszczona) samodzielnie lub w grupie współpracujących osób.


UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

DANE

Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, , modyfikacja, optymalizacja danych cyfrowych  w postaci plików, folderów, archiwów.

PAMIĘĆ MASOWA

Korzystanie z przestrzeni pamięci masowych : komputera, przenośnych, w Internecie (dane w chmurze)

INFORMACJA

 1. Poznanie źródeł i zasad wyszukiwania oraz oceny danych / informacji w obszarach: informacji, handlu i usług (publicznych, handlowych – komercyjnych, niekomercyjnych) zwłaszcza w sferze administracji publicznej, ochrony zdrowia, działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego.
 2. Umiejętnośc wykorzystania treści internetowych do rozwoju zainteresowań, nauki, uzyskania bezpośredniej pomocy.
 3. Rozumienie zjawisk związanych z informacją celowo zniekształconą (fake news, hate), ochroną dóbr osobistych i wizerunku

ROZPOWSZECHNIANIE

W sieci informacji o stworzonej stronie w oparciu o narzędzia do indeksacji i pozycjonowania treści internetowych, celowe działania promocyjne np. w portalach społecznościowych


UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

POCZTA i KOMUNIKATORY i KOMUNIKACJA

Umiejętność korzystania z 

 1. poczty elektronicznej,
 2. komunikatorów tekstowych / głosowych / video,
 3. narzędzi komunikacyjnych  implementowanych do serwisów społecznościowych
 4. telefonii internetowej
 5. przesyłania wiadomości tekstowych typu SMS (na telefon komórkowy) za pośrednictwem tzw. „bramek internetowych”.
 6. znajomość zasad komunikacji w zakresie „etykiety”, zachowań niepożądanych (trolling, hate, spam).

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Poznanie rodzajów i specyfiki serwisów społecznościowych ,

 1. ich przeznaczenia w zależności od potrzeb użytkownika,
 2. zasad publikowania treści
 3. rodzaju publikowanych treści
 4. ochrony praw własności

UPLOAD TREŚCI WŁASNYCH

Umiejętność tworzenia i przygotowania własnych treści cyfrowych pod kątem:

 • - publikacji w Internecie
 • - dzielenia się danymi z innymi użytkownikami przy pomocy narzędzi komunikacyjnych bezpośrednich (np. poczta elektroniczna) i pośrednich (serwisy do przechowywania i współdzielenienia danych – „chmura” lub serwer konwencjonalny)

w postaci:

- testu, zdjęć, muzyki, filmu, archiwów, oprogramowania


UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

MIGRACJA DANYCH

Umiejętność przenoszenia danych:

-  między urządzeniami komputerowymi

- komputerem a serwerem w sieci

z wykorzystaniem:

- fizycznych nośników pamięci

- technik przesyłania przewodowego i bezprzewodowego

OPROGRAMOWANIE

Umiejętność:

 1. doboru oprogramowania do potrzeb edytorskich
 2. oceny przydatności oprogramowania tzw. „bezpłatnego”,  udostępnianego na zasadach np. open source, wersji próbnych, z ograniczoną funkcjonalnością itp.
 3. instalacji oprogramowania/aplikacji
 4. aktualizacji oprogramowania/aplikacji
 5. zabezpieczenia oprogramowania przed programami zagrażającym bezpieczeństwu (wirusy i pochodne)
 6. przywracanie sprawności oprogramowania po jego uszkodzeniu
 7. wyszukania i oceny przydatności oprogramowania alternatywnego do wersji posiadanych lub wersji komercyjnych
 8. optymalizacji oprogramowania pod względem własnych potrzeb w zakresie jego funkcjonalności (np. dostępu zewnętrznego)

USŁUGI SIECIOWE

 1. Hosting witryny internetowej
 2. Instrumenty analityczne (np. narzędzia deweloperskie Google)
 3. Bezpieczeństwo w sieci w odniesieniu do informatycznej aktywności edytorskiej i zachowania prywatności
 4. Odpowiedzialność prawna z tytułu nieuprawnionego korzystania z zasobów lub usług sieciowych: licencje, warunki użytkowania w zależności od charakteru oprogramowania lub danych, plagiat, prawo cytatu.


UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM

EDYTORY TEKSTU

Znajomość i umiejętność posługiwania się edytorami tekstu pod kątem ich:

 1. funkcjonalności edycyjnej
 2. formatów zapisu - popularności i przenoszenia danych
 3. bezpłatnej alternatywy dla produktów komercyjnych
 4. przydatności edytorów tekstowych do edycji kodu źródłowego oprogramowania aplikacji internetowych

EDYCJA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH

Znajomość i umiejętność posługiwania się edytorami plików multimedialnych (pliki grafiki bitmapowej, wektorowej, audio, wideo)  pod kątem ich:

 1. funkcjonalności edycyjnej
 2. formatów zapisu – zgodności z obowiązującymi standardami oprogramowania dla Internetu /np. W3C, HTML5
 3. bezpłatnych alternatyw dla produktów komercyjnych

SYSTEMY CMS – TWORZENIE WŁASNEJ WITRYNY INTERNETOWEJ

Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalającej stworzyć, edytować i rozwijać autorską witrynę internetową na przykładzie platformy Wordpress m.in:

 1. uzyskanie oprogramowania systemowego
 2. instalacja, konfiguracja, metody zabezpieczenia, archiwizacji i modyfikacji kodu podstawowego
 3. budowa podstawowej struktury witryny wraz z niezbędnymi funkcjonalnościami
 4. wypełnienie treścią – dane multimedialne
 5. zarządzanie witryną z możliwością pracy grupowej
 6. powiązanie witryny z innymi portalami o charakterze społecznościowym
 7. promocja witryny w sieci
 8. optymalizacja zgodnie z SEO

EDYCJA ŹRÓDEŁ  APLIKACJI INTERNETOWYCH

Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w obszarze edycji plików źródłowych aplikacji / oprogramowania internetowego w zakresie tworzenia i prowadzenia stron internetowych / blogów (rozumianego jako uproszczona wersja strony) w zakresie:

 1. podstawowych zasad kodowania HTML specyfikacja 5
 2. formatowania w oparciu o klasy – CSS
 3. podstaw działania i implementacji skryptów działających po stronie : „klient” / „serwer”  (JavaScript, PHP)
 4. struktury oprogramowania systemów CMS (zarządzania treścią)
 5. rodzajów i bieżącej obsługi oprogramowania typu CMS – aktualizacja, zabezpieczenia, rodzaje zachowań programistycznych zagrażających bezpieczeństwu oprogramowania

USŁUGI W INTERNECIE

Nabycie wiedzy i umiejętności w korzystania z usług typu:

 1. rejestracja i utrzymanie domen,
 2. hosting płatny i bezpłatny wraz z ich obsługą
 3. zachowania programistyczne w ramach hostingu (m.in. tworzenie skrzynek pocztowych, baz danych, przestrzeni dedykowanej oprogramowaniu)

USŁUGI PUBLICZNE

 1. Umiejętność założenia, posługiwania się i użyteczności względem innych zachowań sieciowych z konta ePUAP i profilu zaufanego
 2. Faktyczne wykorzystanie profilu zaufanego w e-usługach
 3. Rejestracja i utrzymanie domen
 4. Bankowość elektroniczna