Materiały opracowane przez Trenerów dla Instruktorów do przeprowadzenia szkolenia dla mieszkańców gmin. 

Moduł Kultura w sieci kierowany jest do osób które chcą nabyć umiejętności pozwalające w prawidłowy – zgodny ze stanem wiedzy informatycznej i stanem prawnym - sposób korzystać z szeroko rozumianego repozytorium treści kultury w Internecie. Identyfikować źródła, oceniać ich wiarygodność i wartość poznawczą a także wykorzystywać zawarte w nich zasoby i funkcjonalności.